Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: doorgelicht

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

doorgelicht

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

"Geheel vernieuwd". Deze mededeling vinden we nu eens op een pak waspoeder of een bakje boter, dan weer op een aangeboden fiets of huishoudelijk apparaat. Zelfs vakantiereizen en onderwijspakketten worden regelmatig geheel vernieuwd. Menigeen wordt geboeid door die voortdurende drang tot verbetering en het mag gezegd: een hedendaagse scooter doet het beter dan een ouderwets rijwiel met hulpmotor. Telkens opnieuw worden de dingen waar we goed en wel mee vertrouwd zijn doorgelicht om te zien of er niets aan mankeert, of ze nog wel passen bij deze tijd en de mensen van deze tijd. Dat brengt soms zelfs pijnlijke dingen aan het licht. Vijftig jaar geleden vermoedde niemand dat sigarettenrook zoveel onheil kan veroorzaken. Hoe graag iemand ook rookt, stoppen blijkt het beste. Elk bedrijf dat zichzelf een beetje respecteert organiseert regelmatig een zogenaamd seminar. De meest prominente werknemers worden daar naartoe gestuurd en die worden dan soms voor meer dan 500 euro per persoon en per dag doorgelicht op hun kennis, hun werkwijze, hun motovatie en nog veel meer en vervolgens worden ze daarin bijgeschoold. Dat voortdurende doorlichten en bijscholen geeft wel veel onrust. Daar voltrekt zich soms de scheiding tussen generaties. Menigeen slaat de schrik om het hart als er weer eens een nieuw apparaat het huis wordt binnengedragen, een radio of zoiets. Daar zitten weer meer knopjes op en op een andere plaats en dan is de verleiding groot om aan bijdehante kinderen of kleinkinderen de installatie over te laten. Dat betekent wel: zichzelf afhankelijk maken, de grip op deze tijd kwijt raken en erbuiten gaan staan.

Nu is dat nog niet zo'n ramp als het over een apparaat gaat, maar dat wordt anders als het gaat over manieren van opvoeden, over politieke inzichten en idealen en zeker ook als het godsdienstige inzichten en levenswijzen betreft. Vernieuwers worden daar met de grootste argwaan ontvangen. De profeet Maleachi noemt ze gezanten van God. Zij houden onze opvattingen en gedragingen tegen het licht van de Tien Geboden, tegen het licht van het christelijke gebod van de liefde. De moeder van Jezus wordt in het evangelie van vandaag gewaarschuwd dat ze nog het een en ander zal meemaken, want haar zoon is er zo een. In die tijd wisten ze al hoe je goud moet zuiveren: verhitten en vlas bleken met een oplossing van natriumloog. Dat zijn geen halve maatregelen. Toch wordt ons van meet af aan duidelijk gemaakt dat we er niet aan kunnen ontkomen om ons onszelf, ons gedrag tegen het licht van Jezus' woord en leven te houden. Dat kan van alles te zien geven: hier of daar een knobbeltje langzaam groeiend egoïsme, de bloedarmoede van gemakzucht, voortijdige verouderingsverschijnselen. Dit laatste komt zelfs heel veel voor: opvattingen over geloof en leven die nooit meer getoetst zijn aan hun oorsprong en zeker niet van daaruit bij de tijd gebracht. Christelijk leven vraagt om inpassing in deze tijd en wijzelf tegelijk daarmee. Dat blijkt na verloop van tijd versleten, toe aan vernieuwing. Geeft allemaal niks, als je het maar op tijd ontdekt: doorlichten en op tijd bijscholen dat is de genezing. Eigenlijk zouden we, na een heel jaar kennis nemen van het evangelie, van onze manier van denken en leven moeten kunnen zeggen: Geheel vernieuwd.

Uit de profeet Maleachi 3,1-4

Dit zegt de Heer God: Ik zend mijn gezant voor mij uit om voor mij de weg te banen. En aanstonds treedt dan de Heer zijn heiligdom binnen, de Heer die gij zoekt, de engel van het verbond, naar wie gij verlangend uitziet. Let op, hij komt, zegt de Heer van de legerscharen. Maar wie kan de dag van zijn komst verdragen? Wie zal er staande blijven wanneer Hij verschijnt? Want Hij is als het vuur van de smelter, als het loog van de blekers. Hij zet zich neer om het zilver te smelten en te zuiveren, om de levieten te zuiveren en hen, als goud en zilver, te louteren, zodat zij de Heer weer op de vereiste wijze offergaven kunnen brengen. Dan zal het offer van Juda en Jeruzalem de Heer weer behagen, zoals in het verleden, in de voorbije jaren.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl