Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: kerstmis 2002

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

kerstmis 2002

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans van de Laar

Het is Kerstmis en als we nog een paar vragen kwesties kunnen oplossen is er weinig dat aan zo’n feest afbreuk kan doen. Wat er zou gebeuren als dat kind in de kribbe vandaag opnieuw geboren zou worden gewoon nu in 2002.

Zou ie kwaad worden op George Bush en Sadam Hoesssein en op al die leiders in de wereld die met het woord God in hun mond op oorlogspad gaan of zou ie het gelaten aanzien, zoals onze hele samenleving en wij het allemaal aanzien: langzaam maar zeker apathisch geworden van alle geweld in ons leven in de wereld maar ook in de buurt, in Venlo of Eindhoven en zelfs hier in Best. We trekken ons terug met een stille voorzichtige tocht, durven onze mond niet meer open te doen bang voor gewelddadige reacties.

Ja als dat kind vandaag opnieuw geboren zou worden en hij zou meemaken dat we ons in onze maatschappij druk maken over geen sigaretten reklame meer en het gemis aan miljoenen euro's inkomsten daardoor, maar dat we ons geen zorgen maken over asielzoekende vluchtelingen vreemdelingen ergens weggerend van het oorlogsgeweld. Als dat kind zou zien dat wij aan het rekenen zijn wat het ons kost aan geld, energie en moeite. Dat kind zou meemaken dat wij nu worden gedwongen om na te denken over onze samen leving, over ons geloof en onze eigen traditie, die we niet eens meer lijken te hebben, want we leren onze kinderen op school over Santa Claus terwijl het net Sinterklaas is geweest en ze zingen van Rudolf the rednose raindeer, ingepakt en ingezakt als we met zijn allen zijn, door de commercie wetend dat we er weer een materialistisch feest bijhebben.

We weten misschien net nog wie Jezus is en waarnaar hij verwees, maar zijn boodschap maakt toch verschrikkelijk angstig, want het recht van de zwakkeren, de kwetsbaren en de vreemdelingen is te vrezen en zo worden we langzamerhand vreemdelingen voor onszelf.

Ja als dat kind vandaag geboren zou worden zou hij zich dan ook niet ergeren aan onze eigen kerk met een structuur die ten diepste ingaat tegen de boodschap van Christus, dat het kleine het zwakke en het onmachtige beschermd moet worden. Zou ie nog eens de zweep pakken en alle priesters, diakens en pastores eruit meppen om opnieuw te beginnen zoals Jesaja zegt in de eerste lezing . . . . . . .

En toch, als het kind vandaag geboren zou worden tussen de kerstballen en het diner, nee , niet tussen de soep en de aardappels, maar tussen de "grand paté , de carpaccio en de gevulde eendenborst in, zou hij zich dan niet schamen, dat mensen van zijn geboortefeest de flauwekul ervan gemaakt hebben die het nu soms lijkt te zijn, waarover al in september al met ruzie in de familie gesproken wordt over waar we dit jaar het diner zullen houden.

Zou hij als hij vandaag opnieuw zou worden geboren dan niet afgeven op het feit dat in Europa een koe elke dag 2 euro subsidie krijgt, terwijl er in India en Afrika aidskinderen stilltjes wegteren en doodgaan omdat er geen spuit van 2 euro gegeven kan worden omdat wij dáár geen geld voor over hebben?

Of zou hij . . . . . . of zou het anders zijn, dat als het kind vandaag opnieuw geboren zou worden, zou hij ons allemaal opnieuw een kans geven zoals hij al deed 2000 jaar geleden en elk klein vonkje van menselijkheid zou koesteren als een kostbare schat. Zou Hij hoop geven aan zwervers en vreemdelingen en vrouwen die hun lichaam voor drugs verkopen en ze laten voelen aan elke mens die hij tegenkwam dat zij er mag zijn, dat hij er mocht zijn. Zou Hij nit weer zeggen dat God houdt van mensen van jou en van mij, van U en van iedereen,God, als een vader en van een moeder tegelijk. Zou ie ondanks alles toch niet weer kleine, positieve zaadjes zoeken zeggen zoals hij toen deed: "Het rijk van God is nabij . Maak er maar een begin mee, het gaat vast groeien, vertrouw eer maar op en doe maar mee." Ja zo zou het zijn denk ik. Dat denk ik met velen. Niet zo zeker weten, maar wel van harte geloven. U ook?

Dat het zo mag zijn daarvoor zou ik met U samen willen bidden, dat wij er mogen zijn voor Hem en Hij voor ons.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl