Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Ja zeggen en nee doen ; of nee zeggen en Ja doen!

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Ja zeggen en nee doen ; of nee zeggen en Ja doen!

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: H. van de Laar

26 ste zondag door het jaar A

Ez. 18, 25-28 en Mt. 21, 28-32

Stel je voor je baas komt bij je en die zegt: Mhr, of Mw. Janssen vindt U ook niet dat we hier voortaan….. en dan moet er natuurlijk iets veranderen op de werkplek. Ik denk dat we toch gauw geneigd zijn om zijn vraag positief te beantwoorden…Of heb ik het mis?

Of een pastor of pastoor of priester of pastoraal werker of welke naam het beestje ook mag hebben, die tegen zijn koster zegt: We zullen het Mariabeeld eens gaan verplaatsen. Nou is dat natuurlijk een onnozel voorstel, want het beeld staat al jaren op de perfecte plaats, maar goed. Hij wil het zo en menig koster zal toch maar zeggen: Vooruit kom op. Doen maar dan ! Of thuis je man of je vrouw, al naar gelang wie de broek aan heeft, wil iets veranderen in het poetsschema of in de inrichting. Natuurlijk zul je daar met een positieve instelling naar luisteren - en ik vraag me af hoeveel mensen niet klakkeloos luisteren naar hun partner - maar het eigenlijk in hun hart maar niks vinden.

Ja knikkers noemen we dat en die zijn er nogal wat in de wereld. En weet je wat ik denk, dat hoe hoger de baas hoe meer er ja geknikt wordt. Een broer van mij is ergens iets heel hoogs en laatst zei hij nog tegen me. Ik heb af en toe het idee dat ik Sinterklaas ben. Mensen die haastig hun das goed doen. Die me prijzen en eren en bijna buigen alleen omdat ik daar toevallig de zaken mag regelen. Misschien is hij een van de weinigen die er niet goed tegen kan, tegen dat ja knik gedoe, maar veel mensen menen toch dat het werkt goed is voor je carriere of wat dan ook?

Is dat nou gevoeligheid voor het gezag, is het fatsoen of misschien wel eigen belang?

Met aandacht kijken we naar de woorden van de profeet Ezechiel. Hij roept de mensen van zijn tijd op om niet van het pad van de rechtvaardigheid af te wijken en dus niet klakkeloos ja te zeggen tegen alles wat er heerst of de gewoonte is geworden of wat een mens wordt opgedragen. Ezechiel realiseert zich heel goed dat hij dan tegen zere benen schopt en dat hij alles wat er ingeslopen is aan regels en wetten, die niks meer met God of met goedheid en liefde te maken hebben, aan zijn profetenlaarzen lapt. Maar hij is nu eenmaal profeet en geen ja-knikker en zegt wat hij meent van Godswege te moeten zeggen. Jezus, de profeet bij uitstek doet, er nog een schepje bovenop en vertelt het verhaal van twee broers. De ene een ja knikker, maar een die ja zegt en nee doet. En de ander: iemand die nee zegt om wat voor reden ook maar die zich nog eens achter de oren krabt en uiteindelijk toch beslist om wel in naam van de liefde in naam van zijn mens zijn of in naam van God de handen uit de mouwen te steken. Heel herkenbaar vind ik die broer, die er later op terugkomt, hoe dikwijls heb je dat zelf niet?

Natuurlijk mag je soms nee zeggen. Natuurlijk mag je ook ja zeggen. Natuurlijk mag je zelfs op beide antwoorden terugkomen of tot inkeer komen, jezelf bekeren. Maar Jezus heeft een gruwelijke hekel aan meelopers, ja knikkers die niet met hun hart en alleen maar met hun hoofd iets belijden.

Natuurlijk is het gemakkelijk genoeg om de woorden van onze geloofsbelijdenis uit te spreken en er ja en amen op te zeggen maar het is veel moeilijker om het woord van Christus op te nemen en er daden van te maken. Natuurlijk kunnen we ja zeggen op de uitspraken van onze paus, maar is het niet veel belangrijker om na te denken over wat dan precies betekent voor ons leven en of het dan ook echt oprecht Christelijk is, wat we doen. Natuurlijk kun je ja zeggen tegen de boodschap van vergeving die Jezus ons voorhoudt, maar het is dan wel zaak om er werk van te maken.

Zoals altijd geven de woorden van de Schrift ons geen uitsluitsel over hoe we moeten handelen in alle situaties waar we in het leven voor komen staan. Nee we hebben onze eigen verantwoordelijkheid –bisschop Bekkers noemde het al weer lang geleden: ons eigen geweten – om in de geest van de Schrift onze weg te zoeken en na te denken over of ons ja wel echt ja is en ons nee wel echt nee. En zelfs twijfelen en tot inkeer komen kan, mag en gebeurt in het leven als er de geest van het rijk God maar achter zit.

Aan ja knikkers en nee doeners heb je niks. God zelf niet en ook wij mensen niet. Als je geloven wilt in de God van Jezus Christus dan vraagt dat niet zomaar om een ja of een nee. Het vraagt om veel meer: een manier van leven, een manier van kijken en een manier van doen. Dan kun je iemand worden die ja zegt en weldoet.

Amen.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl