Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Allerheiligen 2001

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Allerheiligen 2001

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Het is vandaag Allerheiligendag. Bijna had ik gezegd: “We vieren vandaag het feest van Allerheiligen”, maar een feest stellen we ons toch anders voor. Op een feestdag kom je samen met familie of vrienden. Dan is er te eten en te drinken, er is passende muziek zoals met Kerstmis en Sinterklaas. Een grote feestdag laat zich niet zo maar verplaatsen naar de zondag, maar heeft zijn eigen dag, zoals Allerzielen op 2 november. Dan praat je in een gezellige sfeer met familie en vrienden over de mensen van vroeger om niet te vergeten.

Misschien dat Allerheiligen ooit weer zo’n feestdag wordt, maar vandaag moeten we ons beperken tot, laten we het een “bezinningsdag” noemen. Heeft ook wel wat. Wat zijn heiligen eigenlijk, is het plezierig om heilig te zijn en zo ja hoor ik daar bij? In de kerkelijke boeken worden heiligen voorgesteld als een soort idolen, zoals je die ook hebt in de kunst, in de sport en zo, ideaalfiguren of helden. Dan gaat het over mensen die Gods ideeën, zoals we die van Jezus van Nazareth kennen, op meer dan gemiddelde manier hebben beleefd en uitgedragen. Heilig betekent eigenlijk: aan God gewijd. Het is meteen duidelijk dat het niet onmogelijk, maar vooral niet zo simpel is om daar bij te horen. Soms werden en worden ze door het volk als zodanig erkend en aangewezen, maar meestal is het de kerkelijke overheid die ze naar voren schuift. In beide gevallen sluipt er wel eens een vergissing in. De heilig verklaarde blijkt achteraf meer en boef te zijn geweest of helemaal niet bestaan te hebben. Onder deze laatsten schijnt de heilige Christoffel te behoren ofschoon er zeker mensen geleefd hebben die bijzondere bescherming aan medemensen boden, laat ze dan eigenlijk Jan of Kees geheten hebben. De huidige paus Johannes-Paulus heeft dat ruimschoots gecompenseerd door tijdens zijn pontificaat er zo’n 1500 heilig te verklaren.

Je moet wel eerst dood zijn, een levende maakt geen kans. Zo’n heilig verklaring heeft voor de persoon in kwestie geen voordelen, wel voor de nabestaanden die hem of haar tot idool hebben genomen. Het geeft enige garantie dat ze op het goede spoor zitten. Van de heilige zelf weten we niet meer dan dat deze eeuwig geluk bij God ten deel is gevallen, maar die heilige is daar waarachtig niet alleen, zo vernemen we vandaag van Johannes uit het boek de Openbaring en van Jezus zelf uit het evangelie. Het gaat daar over de velen die niemand tellen kan en hier stijgen de kansen ook voor de minder heldhaftigen, ja zelfs voor ons met een hoop goede wil maar ook met nogal wat gebreken. De grote massa schijn te bestaan uit de zachtmoedigen, degenen die door veel verdriet heen moeten, vredebrengers in huis, degenen die eerlijk door het leven gaan, eindeloos veel gewone, maar goede mensen die het met al hun goedheid vaak zo tegen zit, juist helemaal geen helden, maar die in angst moeten leven of degenen die net als Jezus gewoon goed willen doen, maar daarin dikwijls miskend worden. Voor zowel die helden als die antihelden wordt groot en eindeloos geluk aangezegd op deze dag van Allerheiligen. Aanleiding genoeg om vandaag even na te gaan of we behoren tot een van hen of actie te ondernemen om er toe te gaan behoren. Als dat zo is is er eigenlijk reden genoeg om toch wat feest vieren, bescheiden, want het is niet gemakkelijk het steeds vol te houden. Amen

Uit de Openbaring van Johannes 7,2-4.9-14

Ik zag een andere engel opstijgen van de opgang van de zon, met het zegel van de levende God. Hij riep met luide stem tot de vier engelen, aan wie macht gegeven was om schade toe te brengen aan land of zee: “Breng geen schade toe aan land of zee of aan de bomen voordat wij de dienstknechten van onze God met het zegel op hun voorhoofd getekend hebben”. Daarop vernam ik het aantal getekenden: honderdvierenveertigduizend uit alle stammen van Israël. Daarna zag ik een grote menigte die niemand kon,uit alle rassen en stammen en volken en talen. Ze stonden voor de troon en voor het Lam, in witte kleren en met palmtakken in de hand en luid riepen ze: “De redding komt van onze God, die op de troon gezeten is en van het Lam! Alle engelen stonden rondom de troon, samen met de oudsten en de vier dieren en ze wierpen zich neer voor de troon en aanbaden God: "Amen! Lof en heerlijkheid en wijsheid en dank en eer en macht en sterkte aan onze God tot in alle eeuwigheid, amen!" Toen richtte zich een van de oudsten tot mij en zei: "Wie zijn dat in die witte kleren en waar komen ze vandaan?" Ik antwoordde hem: "Heer, dat weet ú." Toen zei hij: "Dat zijn degenen die uit de grote verdrukking komen, die hun kleren hebben wit gewassen in het bloed van het Lam."

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl