Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Niet zeuren, duwen!

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Niet zeuren, duwen!

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Als de wasmachine of de TV het heeft begeven zit er vaak niets anders op dan een nieuwe te kopen. Daar zit dan een handleiding bij in vele talen; met wat geluk zelfs in het Nederlands. In zo'n handleiding staat van alles te lezen b.v. welke vreselijke dood u wacht als de veiligheidsvoorschriften niet worden op gevolgd, hoeveel Hertz de stroomvoorziening levert, wat u allemaal moet doen om de meest uitgekiende programma's uit te voeren, maar om het apparaat zijn meest gewone werk te laten doen is meestal niet veel meer nodig dan het knopje aan/uit te bedienen. Om heel theoretische mensen te gerieven wordt zelfs bij het meest simpele houten krukje een handleiding geleverd. Die handleidingen zijn omdat er vraag naar is en dus zullen ze ook wel nut hebben, maar de afstand tussen degene die het gebruik beschrijft en de gebruiker is vaak heel groot.

Zo was en is er ook vraag naar een handleiding voor het leven en daar zijn dus uitgebreide handleidingen voor geschreven, voor het leven meer in z'n algemeenheid en b.v. ook voor het leiden van een christelijk leven. De Bijbel is zo'n handleiding en beslaat meer dan 1500 bladzijden in tamelijk kleine lettertjes. Lang voor onze jaartelling stelde mensen aan Mozes de vraag hoe het leven aan te pakken, maar Mozes was een praktisch man en vreesde dat men zich wel in de theorie ging verdiepen maar de praktijk zou nalaten. Dus merkt hij op dat het allemaal beschreven staat, maar dat het echt niet zo ingewikkeld is als misschien zou lijken. "Hoe je als mens fatsoenlijk moet leven " staat eigenlijk in ieders hart geschreven en het is allemaal heel gemakkelijk te doen, maar je moet het dan wel doen". Zo dat weten we dan en daarmee zou verder de kous af zijn. Toch zijn mensen steeds weer blijven vragen naar een handleiding voor het leven.

Aan Jezus van Nazareth wordt het ook meer dan eens gevraagd, dikwijls vooral door mensen die in de theorie zelfs heel goed thuis waren. Jezus voegde er dan ook geen nieuwe theorie aan toe, maar vertelde een verhaal, zoals het verhaal over barmhartige Samaritaan die gewoon hielp ofschoon hij theorie niet kende en de priester en leviet die de theorie wel kenden kwamen niet aan hulp toe. Het kwam eigenlijk hier op neer: Man zeur toch niet, je weet goed dat je voor je medemens moet zorgen, kom liever onderhand eens in beweging. We komen elke dag mensen tegen die we op een of andere manier van dienst kunnen zijn of mensen die zelfs op hulp zijn aangewezen. Zet ze in gedachte maar eens op een rijtje; ze zijn er van alle leeftijden en komaf. Veronderstel dat b.v. de buurman of buurvrouw op een rolstoel is aangewezen. Dan kunnen we ons afvragen of dat ding eigen bezit of gehuurd is, of degene die helpt wel WA verzekerd is, of je dat in goeie pak of op jouw jonge leeftijd wel kunt doen, of dat niet belachelijk is. Verder kunnen we de stoel eerst testen op wendbaarheid en of hij de elandproef kan doorstaan en meer van die onzin en een handleiding is echt niet nodig. Hier zouden zowel Mozes als ook Jezus opnieuw zeggen: "Zeur toch niet, gewoon duwen!" Als er voor een medemens vandaag niets te duwen valt, dan valt er in elk geval wel iets gewoon te doen. Amen

Uit het boek Deuteronomium 30, 10-14

In die dagen sprak Mozes tot het volk: 'Als gij de stem van de Heer uw God hoort, dan moet ge Hem gehoorzamen en alle geboden en voorschriften onderhouden, die in dit wetboek staan opgetekend; dan moet gij met heel uw hart en heel uw ziel terugkeren tot de Heer uw God. De geboden die ik u heden geef zijn niet te zwaar voor u en zij liggen niet buiten uw bereik. Zij zijn niet in de hemel en gij hoeft niet te zeggen: Wie zal naar de hemel opvaren om ze voor ons te halen en ze ons te laten horen, zodat wij ze kunnen volbrengen? Ze zijn niet overzee en ge hoeft niet te zeggen: Wie zal de zee overvaren om ze voor ons te halen en ze ons te laten horen, zodat wij ze kunnen volbrengen? Neen, het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart. Gij kunt het dus volbrengen'.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl