Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Boodschapper

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Boodschapper

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Zoals aangekondigd, ga ik in de toekomst regelmatig een weekje overslaan met "de preek van de week". Maar ik blijf natuurlijk nadenken en kan het niet nalaten even door te geven waarheen mijn gedachten gingen nadat ik toch maar eens naar die komende zondag heb gekeken. Het thema heb ik opgediept uit de bijgevoegde (Eerste)lezing.

Deze zondag staat te boek als de zondag van Johannes de Doper. De lezingen gaan uiteraard over de brenger van goed nieuw, blijde boodschap, evangelie. Al uit de eerste lezing valt duidelijk te lezen dat het niet alleen de profeet betreft, maar een opdracht aan heel het godsvolk om het goede nieuws van een God die om mensen geeft en die dat oneidnig volhoudt door te geven.

Ik zou in een preek begonnen zijn over het feit dat in vroeger tijden de boodschapper van slecht nieuws om zeep werd gebracht. Men verbond het nieuws met de persoon die het meedeelde ook al had hij daar zelf absoluut de hand niet in. Wij staan er beter voor want hebben goed nieuws door te geven. Het is duidelijk dat Johannes en nog meer Jezus Christus meer gedaan hebben dan die algemene opdracht naar alle volken op te pakken. Zij hebben zich daar echt sterk voor gemaakt en niet alleen het goede nieuws meegedeeld, maar ook gedaan. Je zou zeggen dat je dan zeker waardering krijgt, maar zelfs dat is niet zo. Ze hebben zowel Jezus als Johannes de Doper vermoord ofschoon ze geen slecht maar goed nieuws brachten en het niet alleen verkondigden, maar ook deden. Dat is gelukkig niet het lot van iedere boodschapper, maar reken ook niet op al veel bijval. Dat is minstens de waarschuwing, maar tegelijk de aansporing om niet af te laten en het toch maar door te geven, wie doet het anders als wij het niet doen!

Lezing Uit de profeet Jesaja 49, 1-6

Luistert naar mij, eilanden, spitst de oren, volkeren van ver: De Heer heeft mij vanaf de moederschoot geroepen, vanaf de schoot mijner moeder heeft Hij mijn naam genoemd. Hij heeft mijn mond tot een snedig zwaard gemaakt, met de schaduw van zijn hand heeft Hij mij bedekt. Hij maakte van mij een geslepen pijl, en in zijn koker heeft Hij mij geborgen. Hij sprak tot mij: 'Mijn dienaar zift gij, Israël in wie Ik mij zal verheerlijken'. En ik heb gezegd: 'Vergeefs heb ik mij afgetobd, mijn kracht loopt uit op leegheid en wind, maar mijn recht is bij de Heer, en mijn beloning bij mijn God'. Nu echter sprak de Heer die mij vormde tot zijn knecht vanaf de moederschoot, om Jakob terug te brengen tot Hem en opdat Israël voor Hem zou worden verzameld. - Ik ben verheerlijkt in de ogen van de Heer, en mijn God is mijn sterkte. - Hij sprak: 'Het is te gering dat gij mijn dienaar zift, om Jakobs stammen op te richten en de gespaarden van Israël terug te brengen. Ik stel u aan tot licht van de heidenvolkeren om mijn heil te zijn tot aan het uiteinde der aarde'.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl