Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: met wijsheid en liefde

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

met wijsheid en liefde

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

We hebben er lang naar uit gezien, naar wat zon, wat warmte en op tijd een regenbuitje. Wel, het is er allemaal gekomen, maar het geeft wel veel werk. Er wordt in deze tijd van het jaar danook heel wat aangeplant, geschoffeld, gesnoeid en wat dies meer zij. Niet alleen mensen die gewend zijn met de hand te werken, ook kantoormensen, de vele toeleveranciers van de papierversnipperaar, wetenschappers en snelle zakenlui vind je doende in hun tuin of tuintje tot laat in de avond en gaan dan even terugstaan om te zien dat het goed is wat ze er van gemaakt hebben. Het is waar er zijn ook enkele schurken die in hun eentje in korte tijd veel kunnen vervuilen,vernielen en verwoesten. Dat neemt niet weg dat miljoenen mensen dagelijks bezig zijn met wat er groeien kan op deze aarde en dat doen ze met wijsheid en vooral met liefde. Waar enkelen aan voorbij lopen, staan de meesten wel eens bij stil, met of zonder tuintje: Wat hebben we toch een mooie aarde.

Bij dat stil staan en nog wat verder kijkend dan de dichtsbijzijnde vierkante meters, dan kan het echt gebeuren dat je op de gedachte komt: "Wat moet met deze aarde oorspronkelijk toch een begaafde tuinman mee bezig geweest zijn en met hoeveel liefde heeft hij dit alles door de eeuwen heen geloodst. Die gedachte wordt telkens opnieuw uitgevonden, maar was er al vanouds. " Dat is God", zeiden mensen, "Hij die zorgzaam de plantjes heeft uitgezet met vaderlijke zorg en naast al die bomen en struiken en bloemen en met nog nog meer zorg en liefde heeft Hij de mens erin geplant en Hij ging tegen de avond even terug staan en zag dat het goed was.

Hoe dat nu verder moest hebben gelukkig heel veel mensen begrepen en ze zijn in dezelfde Geest ermee verder gegaan. Jezus van Nazareth was er een van. Hij wist het uit te leggen hoe het moest en heeft het voorgedaan als geen ander. Geen wonder want Hij stamde rechtstreeks af van die begaafde tuinman, die zorgzame Vader. Die goddelijke Vader heeft het karwei uit handen gegeven en ook Jezus is vertrokken met achterlating van alle wijsheid en liefde voor deze aarde en haar mensen zoals die te vinden is in die velen die met wijsheid en liefde voor deze aarde en haar mensen dagelijks bezig zijn. Mensen met de goede Geest in zich.

Zo ongeveer zijn gelovige mensen op het idee gekomen om net als Jezus Christus over God te spreken als over een Vader en over Hem zelf als over degene die als zijn woordvoerder is opgetreden en over de Geest Gods die nog steeds werkzaam is.

Deze dag staat te boek als Drievuldigheidszondag, dag van de Drieeenheid Er is door de eeuwen heen heel wat getheoretiseerd over welke woorden geschikt zijn iets over God te zeggen: De Grote Tuinman, De Vader, de voortzetter, de Zoon en de Geest , de inspirator. Men is elkaar soms zelfs in de haren gevlogen over de al of niet juiste benaming. Maar geloof is geen theorie, het is de daad bij het woord.

Dat wil zeggen: om met dezelfde wijsheid en liefde zorg te dragen voor deze aarde en haar mensen. En als de avond van de dag of van het leven dan begint te vallen mogen we eventjes terug gaan staan om te zien dat het goed is zoals we het gedaan hebben. Zo zij het.

Lezing Uit het boek Spreuken 8, 22-31

Zo spreekt de Wijsheid van God: De Heer schiep mij vóór al het bestaande, vóór al wat Hij vanouds gemaakt heeft. Van eeuwigheid ben ik gevormd, lang voor het begin der aarde. Toen er nog geen oceanen waren, was ik reeds geboren, voor er bronnen waren, overstromend van water. Voordat de bergen geplaatst werden, en vóór de heuvels werd ik geboren. De aarde had Hij nog niet geschapen met haar vlakten, noch ook de kostbare grondstoffen in haar schoot. Toen Hij de hemel grondvestte was ik erbij, en toen Hij een kring trok rond de wereldzee. Toen Hij de wolken boven bevestigde, en de bronnen aanbracht in de diepte, toen Hij de zee haar grenzen wees, opdat het water zijn oevers niet te buiten zou gaan, toen Hij de fundamenten legde voor de aarde, was ik aan de zijde van de kunstenaar, en was ik zijn troetelkind, dag voor dag, en speelde ik aldoor voor zijn aangezicht. Ik speelde over het oppervlak van zijn aarde, en het was me een genot bij de mensen te zijn.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl