Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Compatible

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Compatible

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Een vriendelijk Linux logo, een pinguin genaamd Tux. Een micro$oft logo Vriendelijke FreeBSD daemon (stille helper op de achtergrond) Verenigingen hebben het moeilijk.De tijd van grote verbanden lijkt voorbij. De eenheid van het gezin, van het dorp, van het land en ook van de kerk is een ideaal dat naar het schijnt door steeds minder mensen wordt gekoesterd. Natuurlijk maken de voormannen of –vrouwen zich daar nog wel sterk voor, maar menigeen herinnert zich de ellende die dat eenheidsideaal heeft voortgebracht in het verleden. Weet U ’t ook nog: Eén land, een volk, één Reich”. Je kunt blij zijn met je familie, maar als er een notoire boef bij hoort, praat je er toch maar liever niet over. Bij een belangrijke voetbalfinale bloeit ons nationale gevoel weer even op, maar als we het weer net niet gehaald hebben halen we onmiddellijk ons gevoel voor de betrekkelijkheid van één natie voor de dag. In aanwezigheid van een kleine christelijk gemeente kun je een hoge borst opzetten over die grote Katholieke Kerk, maar je blaast gauw de adem uit als herinneringen worden aangehaald over gewelddadige geloofsverkondiging in Zuid-Amerika en elders ter wereld.

Of ons huidige gedrag reactionair is zal de geschiedenis uitmaken. In elk geval hebben we ons van veel eenheidsidealen afgewend en gestort op de promoting van het individu. Zelfs de jonge mensen die een kerkelijk huwelijk sluiten hebben weinig met het oude ideaal op van twee zielen één gedachte. Ze spreken over ieders eigenheid die gerespecteerd zal blijven, over ruimte geven aan elkaar. Ook in de techniek heeft men lange tijd het ideaal gekoesterd van één standaard auto, één standaard lamp. Dat heeft zo zijn gemakken: Het is goedkoop, je kunt overal dezelfde stekker gebruiken, de knopjes op elke TV zijn hetzelfde en dat jaren lang. Dat bleek onmogelijk en ook niet wenselijk, want elke ontwikkeling en vooruitgang werd daarmee stop gezet.

Daar hebben ze iets op gevonden. Het streven naar eenheid is vervangen door het streven naar uitwisselbaarheid van systemen. Als het maar “compatible” is; zo heet dat. Het nieuwe moet werken onder het oude, de verschillende besturingssytemen moeten met elkaar kunnen communiceren, het oude werkt onder het nieuwe.

Daarmee is de sprong naar het diverse gezin, naar die veelkleurige natie, naar al die verschillende gelovigen en ook naar die zo verschillende echtgenoten, die sprong is gauw gemaakt.

En laat dat nu prachtig passen bij het ideaal dat ons in het evangelie van vandaag door Jezus zelf wordt voorgehouden: “Mogen ze allen één zijn, zoals Gij Vader God met mij en ik met U”. Een kerkelijke leider zal dat graag vertalen naar één instituut, waarin ze allemaal hetzelfde zeggen en doen, maar dat staat er niet. Wat Jezus met Vader God verbond en omgekeerd dat was die belangeloze genegenheid in woord en daad voor mensen, vooral voor de zwakken. Dat kan natuurlijk veel mensen met elkaar verbinden tot één organisatie, maar dat gaat veel verder. Die mensenliefde is “compatible” met heel veel christenen van allerlei pluimage en ook met heel veel niet-christenen in wereldgodsdiensten en politieke idealen.

Ook in zo’n klein verband als het huwelijk is die liefde van beide niet dezelfde, maar wel uitwisselbaar, “compatible”. Individualisme wordt gezien als bedreiging van veel vertrouwde eenheden, maar als in elk individu die mensenliefde woont, zo “compatible” als die van Jezus zelf dan zijn we waarachtig op de goede weg, niet naar dat ene “Reich”, maar wel naar dat Rijk Gods. Laat het zo zijn.

Uit het evangelie volgens Johannes 17, 20-26

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad: 'Heilige Vader, niet alleen voor hen bid Ik maar ook voor hen die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen één mogen zijn zoals Gij, Vader in Mij en Ik in U; dat zij ook in Ons mogen zijn opdat de wereld gelove dat Gij Mij gezonden hebt. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die Gij Mij geschonken hebt, opdat zij één zijn zoals Wij één zijn: en opdat de wereld zal erkennen, dat Gij Mij hebt gezonden en hen hebt liefgehad zoals Gij Mij hebt liefgehad. Vader, Ik wil dat zij die Gij Mij gegeven hebt met Mij mogen zijn waar Ik ben, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt daar Gij Mij lief hebt gehad vóór de grondvesting van de wereld. Rechtvaardige Vader, al heeft de wereld U niet erkend, Ik heb U erkend, en dezen hier hebben erkend dat Gij Mij gezonden hebt. Uw naam heb Ik hun geopenbaard en Ik zal dit blijven doen, opdat de liefde waarmee Gij Mij hebt liefgehad in hen moge zijn en Ik in hen'.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl