Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Als het hart spreekt

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Als het hart spreekt

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

We zullen het niet dagelijks meemaken, toch het kan toch gebeuren, dat we de auto parkeren op een plek waar het tot gisteren nog mocht. Dat wordt een bon ware het niet dat er een parkeerwachter resoluut wijst op het vergrijp, maar nog een keer over zijn hart strijkt. Die loopt risico, want collega’s zijn het daar niet mee eens: regels zijn regels, waar blijf je anders. Er zijn er die dat risico er bij nemen. Of die leraar die duidelijk gezegd heeft welke de uiterste datum is waarop het werkstuk kon worden ingeleverd. Te laat dus, ware het niet dat hij voor deze keer zijn hart laat spreken en het bij een waarschuwing voor de volgende keer laat. Dat geeft gedonder met zijn vakgenoten: past niet in de vakgroep, vandaag is het deze en morgen komen ze allemaal te laat. Er zijn er die hun hart laten spreken.

Of die baas, die heel goed weet dat zijn sollicitant een klein strafbladje heeft, maar die toch een nieuwe kans wil geven. Laat de Raad van Bestuur het niet horen. Toch zijn er die dat doen.

Of die moeder die nog een keer door de vingers ziet dat je te laat bent voor het eten, dat je die gekleurde sokken bij het bleekgoed hebt gegooid net als vorige week, dat je de handtekening op het schoolrapport hebt nagemaakt enz. enz. Ook vaders doen dat wel, maar vandaag op moederdag denken we vooral aan die moeders die zo doen, die telkens weer hun hart laten spreken. Als het al in huis wordt geaccepteerd dan kan het goed zijn dat de buren, en de school en de politie en iedereen die er iets of niets mee te maken heeft dat daar het oordeel zwaar is over zoveel toegeeflijkheid. En op het volgende feestje wordt er in de wandelgangen hard geoordeeld en vallen woorden als "slap, inconsequent, laf, een watje" en zo meer. Mensen die hun hart laten spreken lopen groot risico, kunnen zelfs worden uitgestoten. En toch zijn er die hun hart laten spreken.

We weten het wel: we moeten goed zijn voor elkaar, maar er zijn grenzen en voor sommigen zijn die al gauw bereikt. De goedheid van de een is een aanval op hun starheid en ze hebben het gelijk van regels en wetten en afspraken en convenanten en van heel de keiharde wereld aan hun kant. Ze zullen de aanval inzetten en de goedheid gaat voor de bijl. Soms niet, vaak wel.

Er zijn er weinigen die dat meer hebben ondervonden dan Jezus van Nazareth. Hij nam het op voor zieken die om veiligheidsredenen werden uitgestoten, voor gehate belastingambtenaren, voor een ter dood veroordeelde vrouw. Hij zweeg niet voor degenen die dit al te gek vonden, noemde ze “wit gepleisterde graven, adderengebroed”. Het heeft Hem wetens en willens het leven gekost en zei erbij waarom: “Ik geef een nieuw gebod: dat je elkaar lief hebt”. Zo maar goed zijn voor elkaar, elkaar lief hebben, dat was helemaal geen nieuw gebod, dat stond al in de Tien Geboden. Maar om dat op zijn manier te doen, tegen de keer in, om het hart meer te laten spreken dan de wetten en regels, om dat te doen zelfs ten koste van jezelf, dat was wel nieuw.

Het zal ons niet zo gauw het leven kosten, maar het gebod staat er wel: Een nieuw gebod om over meer dan eens over je hart te strijken, je hart te laten spreken. Dictators en hun dienaren kunnen daar niet mee vooruit, hebben dat nooit gekund. Als we daar niet onder gebukt gaan, als we ons bij voorbaat daar tegen willen verzetten en van willen vrijwaren dan doen we er goed aan op de eigen leefplek royaal om te gaan met dat oude gebod: Gij zult de Heer uw God liefhebben en uw naaste als u zelf.Moge het zo zijn.

Uit het evangelie volgens Johannes 13, 31-33a.34-35

In die tijd zei Jezus tot de leerlingen: 'Nu is de mensenzoon verheerlijkt en God is verheerlijkt in Hem. Als God in Hem verheerlijkt is zal God ook Hem in zichzelf verheerlijken, ja, Hij zal Hem spoedig verheerlijken. Kindertjes, nog maar kort zal Ik bij u zijn. Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben; zoals Ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben. Hieruit zullen allen kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen zijt: als gij de liefde onder elkaar bewaart".

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl