Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: de trend breken

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

de trend breken

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Wie de trend van onze tijd wil volgen die dient zich in de strijd te werpen voor het zo veel mogelijk binnenhalen van geld en goed. Ervoor werken is een idee, een handeltje opzetten en beleggen is misschien nog beter. Want rijkdom is "in" en ook om dat te laten zien. Drie jaar in hetzelfde huis is wel het maximum. Daarna moet er iets groters komen. Voor geld is alles te koop en let op de advertentie: Op is op! Vroeger zeiden we: Op is op en op is mooi. Maar dat is veranderd. We moeten kopen niet omdat we het van plan waren of nodig hadden, maar het zou kunnen zijn dat we het hadden willen kopen en dat er dan een ander ons is voor geweest. Die gedachte alleen al is onverdraaglijk en de handelaar weet dat. Een feestje zonder hertenbiefstuk, champagne en kaviaar stelt al niets meer voor en voor de leut kan men een lolbroek inhuren. Dat alles samen geeft aanzien en dat moet een mens alles waard zijn. Deze trend is absoluut niet nieuw in de geschiedenis, maar er is wel weer nieuwe vaart in gekomen. Andere waarden zoals sociale bekommernis voor de zwakken, rust en bezinning, kunst om de kunst, hebben het weer eens een tijdje extra moeilijk, om over bewustwording van onze oorsprong en bestemming en over God nog maar niet te spreken.

Zo goed als trendsetters zijn er ook altijd trendbrekers geweest: mensen die niet mee doen aan het eindeloos vergaren en sommigen van hen durven het ook nog te verkondigen ook. Jezus van Nazareth was één van degene die het durfden te zeggen. Dat werd natuurlijk ook toen Hem niet in dank afgenomen. Wordt door Hem nu ineens de armoe als hoogste ideaal aangeprezen, terwijl Hij op een ander moment juist aanspoort om de armen uit de ellende te halen? Wil Hij ons overhalen tot honger lijden, tot het droefgeestig slijten van onze levensdagen?. Moeten we iets verzinnen om vooral uit de samenleving te worden geschopt? Natuurlijk niet. Hij is degene die ertoe aanspoort om gelukkig te zijn en anderen gelukkig te maken. Hij is degene die wel aan de kant gaat staan van de zwakke die niet op eigen kracht een minimum kan binnenhalen van wat anderen overdadig bijeen weten te sprokkelen. Maar Hij wil vooral een trend doorbreken, de trend die alles opoffert aan en niets anders meer voor heeft dan geld en goed, eten en drinken, pret en aanzien. Dat wordt niet alleen de rijken voorgehouden, maar ook de arme en al degene die daar tussen in zitten.

Ook in onze samenleving zijn gelukkig nog heel wat mensen te vinden die het goede evenwicht weten te bewaren tussen de aandacht voor materiele en de aandacht voor geestelijke zaken. Het is niet de trend, dat moet gezegd, maar dat kan weer eens veranderen juist door hen en door degene die net als profeten van vroeger ook nog durven uitdragen dat we te veel in een richting zijn doorgeslagen. Het zal niet meteen in dank worden afgenomen, maar we zijn daarmee wel in goed gezelschap.

Uit het evangelie volgens Lucas 6, 17.20-26

In die tijd daalde Jezus samen met de twaalf van de berg af. Hij bleef staan op een vlak terrein. Daar bevond zich een talrijke groep van zijn leerlingen en een grote volksmenigte uit heel het joodse land, uit Jeruzalem en uit het kustland Tyrus en Sidon Hij sloeg nu zijn ogen op, keek zijn leerlingen aan en sprak: 'Zalig gij die arm zijt, want aan u behoort het rijk Gods. Zalig die nu honger lijdt, want gij zult verzadigd worden. Zalig die nu weent, want gij zult lachen. Zalig zijt gij wanneer omwille van de Mensenzoon de mensen u haten, wanneer zij u uitstoten en u beschimpen en uw naam uit de samenleving bannen als iets verfoeilijke. Als die dag komt, springt dan op van blijdschap, want groot is uw loon in de hemel. Op dezelfde manier behandelden hun voorvaders de profeten. Maar wee u, rijken, want wat u vertroost hebt ge al ontvangen. Wee u, die nu verzadigd zijt, want ge zult honger lijden. Wee u, die nu lacht, want ge zult klagen en wenen. Wee u, wanneer alle mensen met lof over u spreken, want hun voorvaderen deden hetzelfde met de valse profeten'.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl