Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Rechte paden

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Rechte paden

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

[Zondag 10 december 2000 (2e adventszondag)

Het zou gebeurd kunnen zijn tijdens de Tweede kabinetsperiode van Paars onder leiding van premier Wim Kok, toen er een kardinaal Simonis in Nederland en een bisschop Hurkmans in Den Bosch en een pastoor in Best voor de Lidwina- en Antoniusparochie was. Wat er toen gebeurd is.? Wel er is toen een man -of was het een vrouw- opgestaan die vrede en gerechtigheid voor eenieder heeft aangekondigd. Een merkwaardig figuur en de aankondiging nog merkwaardiger:" Heel de mensheid zal Gods redding zien"! Het gebeurde dus toen de regeringsleiders en geestelijke leiders hun plaatsen redelijk stevig hadden bezet: president, bischoppen en pastoors waren bekend. Toen is die zonderling begeesterd geraakt en heeft goede toekomst aangekondigd. Dit goddelijk woord kwam niet over de president, niet over de pastoor, maar over iemand waarvan je het niet zo direct zou verwachten, noem het een erg gemiddelde burger. Zou zo iemand dan een wezenlijke bijdrage aan het heil van deze wereld kunnen geven met zo'n oproep. Moet dan het initiatief, de nieuwe visie niet van de leiders komen? Blijkbaar niet, nu niet, net zo min als in vroeger tijden. En het antwoord op die oproep moet weer van eenzelfde soort mensen komen; noem het gewone, gemiddelde mensen.

We kunnen het er nog eens op na lezen: Hij kwam uit de woestijn, niet uit de tempel en niet van regeringswege en hij/zij trad op in de Jordaanstreek, in zijn eigen buurt, thuis, op het werk, op school en overal waar je in het dagelijks leven mensen tegenkomt. Eertijds ene Johannes die een doopsel van bekering begon te preken. Dus niet het doopsel omdat het zo leuk is voor de foto's of omdat de tante het zo graag zou zien. Nee, er wordt een echte keuze gemaakt voor een geheel nieuwe levenswijze. Je moet maar durven als gewone mens om de kronkelpaden waarmee we zo vertrouwd zijn, te verlaten. Je gaat toch niet zo maar recht naar iemand toe: je zegt dat je wel eens langs zult komen en je blijft thuis. Je vraagt toch niet recht toe, recht aan, hoe iemand het maakt, dat vraag je liever aan de buren. "Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht ", horen we zeggen. Gods wegen zijn recht: hulp, of die nu is voor je buurman of voor mensen in Roemenie , dat gaat zonder kapsones, zonder veel gepraat, het moet gewoon gebeuren. Gods wegen zijn recht: belangstelling voor de ander bestaat niet in het bestuderen van zijn of haar geval, maar komt recht uit het hart. Mensen ontmoeten gaat beter in een gesprek dan langs de omweg van een vergadering. Als je iets tegen de ander hebt wordt het in een open gesprek uitgepraat. Gods wegen zijn voetpaden en dus worden we gevraagd achter onze ruiten vandaan te komen, vanachter de ruit van ons huis, de ruit van onze auto, van ons TV-scherm naar levende mensen. Als al die barrières tussen mensen zijn opgeruimd, alleen daartussen past God. Als we zorgen dat alle isolatie tussen mensen is weggenomen, dan kan zijn vonk overslaan en dan zal zoals we horen aanzeggen: Dan zal heel de aarde Gods redding zien".

Wat we lazen leek even over het verleden te gaan, maar het gaat over het heden. Gods redding zal als een ster opgaan over de mensheid. En wie zal daar dan voor zorgen? Geen regering of geestelijke leiders, vroeger ook al niet. Zowel de oproep als het antwoord zal van gewone mensen moeten komen. De oproep om rechte wegen te gaan is gericht aan degene die zeggen durft: ík zal ervoor zorgen .

R.S.

uit het Evangelie volgens Lucas 3,1-6

In het vijftiende regeringsjaar van keizer Tiberias, toen Pontius Pilatus gouverneur was van Juda, Herodes tetrarch van Galilea, zijn broer Filippus tetrarch van de landstreek lturea en Trachonitis, Lysanias tetrarch van Abelene, en Annas en Kajafas hogepriester, toen kwam het woord van God tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. En hij ging overal in de Jordaanstreek een doop van bekering verkondigen tot vergeving van zonden, zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja: Een stem roept in de woestijn: Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht; elk dal zal worden opgevuld, elke berg en heuvel geslecht; bochtige wegen worden recht, oneffen paden vlak; en alle mensen zullen de redding zien die van God komt.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl