Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Koningen en koninkjes (26/11/2000 Christus Koning)

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Koningen en koninkjes (26/11/2000 Christus Koning)

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

In heel veel sprookjes wordt een koning ten tonele gevoerd. Van sprookjes wordt beweerd dat ze voortkomen uit angstdromen of wensdromen. Als er een koning in voorkomt kan het angst- en wensdroom tegelijk zijn; het ligt er maar aan aan welke kant dat je staat: aan de kant van de koning of aan de kant van zijn onderdanen. Koningen hebben in de mensengeschiedenis nooit een goede naam gehad. Als er eentje was die zich een beetje fatsoenlijker gedroeg dan de andere dan werd hij door zijn familie meteen naar voren geschoven voor een mogelijke heiligverklaring. De wensdroom om koning te zijn is met het stilaan uitsterven van het koningschap in het hart van velen levend gebleven. Het dromen van macht, onbeperkte zeggenschap over andere mensen, tirannetje of potentaatje, wordt zowel in het groot als in het klein nog dagelijks in werkelijkheid om gezet. De titel van koning wordt niet meer gevoerd, maar is dan discreet vervangen door ploegbaas, president, voorzitter enzovoorts. We kennen ze wel, die tirannen, ook in onze tijd. In de relatie man-vrouw, in de relatie ouders-kinderen: "Je hebt te luisteren omdat ik het zeg, basta". We kennen ze onder ambtenaren die je naar huis sturen omdat je het papier in drievoud in plaats van in viervoud hebt ingevuld, de bazen die dreigen met ontslag, met vertraging van procedures, economische boycot, met morele intimidatie of nog erger: die dreigen met Gods straffende hand. Ook in de kerkgemeenschap onder pastoors en hogerop te vinden.

Zo kennen we ze, die koningen van onze mensenwereld. Heel af en toe kom je er eentje tegen die dat minder heeft: eentje die opkomt voor de misdeelden, die recht doet aan de minsten, die de macht van tirannen breekt en als een vriend naast de zwakken gaat staan. Van zo iemand zeggen we dan ook al gauw en terecht: die is niet van deze wereld. Dat klopt. Vraag maar eens waar dat rijk van die koning ligt. Vast en zeker in een land dat wij niet kennen.

Jezus van Nazareth was zo'n koning en ene Pilatus uit die tijd vroeg dan ook: Waar ligt jouw rijk?"? "Maak je niet bezorgd, jouw rijkje wordt niet bedreigd, het mijne is niet van deze wereld", was het antwoord. Want er is een ander koningschap, een andere adel, beschreven als koning van de waarheid. Met waarheid wordt aangeduid: wat volgens Gods bedoeling is. Jezus noemt zich koning van de wereld zoals ze door God is bedoeld.

Dit feest van Christus Koning is in de twintiger jaren op de laatste zondag van het kerkelijk jaar neergezet in een tijd dat de koninkrijken door democratischer machten werden vervangen. De Kerk had, geïnspireerd door een algemeen gegeven meer dan door Jezus' woorden, het koningschap zelfs verklaard als rechtstreeks van God afkomstig. Ook het pausschap dat zichzelf drie koningskronen had opgezet , stond onder democratische druk. Het is dus niet zeker of dit feest van Christus Koning dat we vandaag vieren echt bedoeld was om dat koningschap van Gods wereld te promoten of toch ook om van dat koningschap van deze wereld nog te redden wat er te redden viel.

Maar over wat Jezus bedoelde is geen twijfel mogelijk. Daar past niet eens de triomfantelijkheid in van een lied als: Aan U o koning der eeuwen of van O Kerk van twintig eeuwen die vaststaat als een rots". Die koningen van de wereld daar moeten we het als onderdaan niet van hebben, maar we mogen ons er wel van bewust zijn dat die wensdroom van een koningschap van deze wereld niet alleen in anderen leeft en "van de troon gestoten dient te worden", maar dat die droom heimelijk in vrijwel iedere mens leeft en evenzeer in onszelf van de troon geduwd moet worden. Om een koningschap te vestigen zoals Jezus dat is begonnen. Moge het zo zijn.

Uit het evangelie volgens Johannes 78, 33b-37

In die tijd riep Pilatus Jezus bij zich en zei tot Hem: 'Zijt gij de koning der joden?'. Jezus antwoordde hem: 'Zegt gij dit uit uzelf of hebben anderen u over Mij gesproken?'. Pilatus gaf ten antwoord: 'Ben ik soms een jood? Uw eigen volk en de hogepriesters hebben U aan mij overgeleverd. Wat hebt Gij gedaan?'. Jezus antwoordde: 'Mijn koningschap is niet van deze wereld. Zou mijn koningschap van deze wereld zijn dan zouden mijn dienaars er wel voor gestreden hebben dat Ik niet aan de joden werd uitgeleverd. Mijn koningschap is evenwel niet van hier'. Pilatus hernam: 'Gij zijt dus toch koning?'.Jezus antwoordde: 'Ja, koning ben Ik. Hiertoe werd Ik geborenen hiertoe ben Ik in de wereld gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid. Alwie uit de waarheid is luistert naar mijn stem'.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl