Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: professionals en beunhazen

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

professionals en beunhazen

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Professionals hebben een hekel aan beunhazen. Het zal je ook maar gebeuren. Dan heb je jarenlang op een zolderkamertje medicijnen of zoiets gestudeerd, nog eens jaren er bovenop voor een of andere specialisatie en na al die jaren het goedkope hulpje van professoren en specialisten te zijn geweest kom je eindelijk glorierijk zelf als specialist te voorschijn. En dan nog wordt je gepasseerd door een goede huismoeder die weet dat je een ontstoken mond moet spoelen met bosbessensap en het helpt nog ook. Of een of andere therapeut die na een China-reis knobbels wegduwt, hoofpijn wegprikt en succesvol goedkope drankjes uitdeelt. Dat is toch bitter.

Je komt het overal tegen: huiskappers, kladschilders, computerprutsers en dezer dagen worden we speciaal gewaarschuwd tegen automonteurs die geen dealer zijn. Geloof me, de vakman of-vrouw heeft er een hekel aan en geeft hun een titel die geen twijfel laat bestaan over de afschuw. Toch zijn er heel wat beunhazen die aardig presteren en dat was in de Middeleeuwen al reden genoeg om de timmerman die niet tot het gilde behoorde een "dakhaas" te noemen en voor het gerecht te slepen. Het gerecht heeft het vervolgens daar altijd moeilijk mee gehad. Ten eerste maakt ook de rechter graag gebruik van die handige buurman en waar liggen de grenzen tussen niet-gediplomeerd maar succesvol helpen en beroepsuitoefening. Nog vervelender wordt het als de beunhaas zelfs meer succes heeft dan de beroepskracht. We hebben het hier niet over vrijwilligerswerk, maar over mensen die soms tegen een zacht prijsje de beroepskracht op een parkeerplaats zetten. Onlangs was ik in een kerk waar een leek ,-de onderkoelde toon waarop ik dit uitspreek mag u niet ontgaan- waar een leek, bij ontbreken van een pastoor het woord voerde en wel zo hart verwarmend en inspirerend dat ik zou moeten uitroepen: Hoe durft ie, waar bemoeit ie zich mee, we moeten dit verhinderen! Wie is hier de beroeps? Van moslims, van Hindoes, van allerlei religies en levensbeschouwingen weten we voorbeelden van hun misdragingen. Soms zelfs nog meer dan van christenen. Maar we mogen niet vergeten: Ze hebben ook ziekenhuizen en opvangcentra en geven hulp aan oude mensen, uitgestotenen, aan de zwakken in de samenleving. Wie zijn hier de beroepskrachten. Wij christenen toch zeker! We moeten hen voor het gerecht slepen, het verbieden en hen tegenhouden.

Wacht even. Dit komt ons bekend voor. Apostelen, eerste leerlingen van Jezus hadden begrepen dat het hun taak was om demonen uit te drijven, demonen van hebzucht, machtswellust, van jaloezie, van alles wat mensen ziek maakt naar lichaam of geest. Dat deden ze met succes. Maar er waren er meer die dat deden en nog wel in Jezus naam. Geen geregistreerde volgelingen, beunhazen dus. "Verbied het hun, hou ze tegen", vragen ze aan Jezus. "Helemaal mis", zegt Jezus. "Laat ze toch begaan, zodat deze taak niet ophoudt bij degenen die zich christen willen noemen. Inderdaad zijn ze een uitdaging voor alle christenen om hen te passeren in daden van goedheid. Probeer de ze maar voor te blijven tot de dag waarop er zoveel beunhaas-christenen zijn dat het verschil is weggevallen met de echte. Dan zijn we zo ver als juist de bedoeling is: een wereld helemaal naar de geest van Jezus Christus. Moge het zo zijn.

uit het Evangelie volgens Marcus 9,38-43.45.47-48

Johannes sprak tot Jezus: `Meester, we hebben iemand in uw naam demonen zien uitdrijven, en wij hebben hem tegengehouden, omdat hij geen volgeling van ons was: Maar Jezus zei: `Houd hem niet tegen, want iemand die in mijn naam een machtige daad verricht, zal niet gauw kwaad van Me spreken. Immers, wie niet tegen ons is, is voor ons. Want als iemand je een beker water geeft omdat jullie van Christus zijn, Ik verzeker jullie, zijn loon zal hem niet ontgaan. Wie één van deze kleinen die op Mij vertrouwen ten val brengt, kan beter met een molensteen om zijn nek in zee geworpen worden. Als je hand je ten val brengt, hak haar dan af; je kunt beter verminkt het leven ingaan dan met twee handen in de hel verdwijnen, in het onblusbaar vuur. Als je voet je ten val brengt, hak hem dan af; je kunt beter kreupel het leven in gaan dan met twee voeten in de hel gegooid worden. Als je oog je ten val brengt, ruk het dan uit; je kunt beter met één oog het koninkrijk van God ingaan dan met twee ogen in de hel gegooid worden, waar hun worm niet van ophouden weet en het vuur niet dooft.'

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl