Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: De herder en het schaap

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

De herder en het schaap

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Als mens alleen kun je niet zo veel. Een enkeling beweert wel eens: "Ik heb niemand nodig", maar die bedenkt zich vast en zeker als b.v. plotseling de elektriciteitsvoorziening uitvalt of de waterleiding. Alleen al om te overleven hebben we elkaar nodig en zeker om een of ander doel te bereiken. Dan gaan we op zoek naar iemand die voorop gaat. Dat is niet zo simpel. Die moet heel wat kunnen, want beter geen leider dan een slechte leider. De advertentie die een directeur zoekt beschrijft wel een heel degelijke duizendpoot maar zoekt toch vooral eentje die naar winst maken zal leiden. De rector van een school moet de weg weten naar onderwijs genieten bij het onderwijs geven en onderwijs ontvangen. De coach mag zelfs een arrogante vlegel zijn die nauwelijks de taal spreekt, als hij maar tot overwinningen weet te voeren. Een minister van financien hoeft helemaal geen aardige mens te zijn, als hij de centen maar weet binnen te halen die andere ministers willen uitgeven. Zo heeft elk leiderschap zijn specifieke eisen voor het uitzetten van een beleidslijn naar de toekomst, het oplossen van problemen, het sturen naar het doel. Het is een ristkante positie, want wie mislukt vliegt er uit. Leiding geven lijkt niet aantrekkelijk, maar het is een uitdaging en het streelt de ijdelheid, vandaar : belangstellenden genoeg.

Kijken we in de geschiedenis naar wat al die leiders er van gemaakt hebben dan blijkt het aantal mislukkelingen veel groter dan het aantal succesvollen. Hoogmoed, eerzucht, machtsmisbruik en dat soort houdingen steken al gauw de kop op. Hogere normen en deskundigheid die werden verondersteld blijken niet aanwezig. "De mensen zijn tegenwoordig zo kritisch", hoor je dan wel eens zeggen. Dat hoor je vooral als men weer eens met een of andere domoor voor de dag is gekomen. "Geef die man of vrouw een kans", zeggen sommigen. "Asjeblieft niet", denken de meesten. Die kritische houding is er trouwens altijd geweest, al eeuwen voor Christus, het is uiteindelijk de enige verdediging tegen een opgedrongen potentaat. Menige profeet heeft die kritiek de kop gekost. Het stond zo mooi in de advertentie vroeger en nu: "Hier leiding geven is geen voorrecht, geen privilege, maar een dienst, een dienst aan het bedrijf, aan de gemeenschap".

Dit alles is voor velen reden genoeg om zich ver te houden van elke vorm van leiderschap. Maar zo makkelijk komen we niet weg. Want elke mens heeft naast de functie van medewerker in de samenleving ook een taak als leider in een of andere vorm. "Ben ik soms mijn broeders hoeder", riep een broedermoordenaar in een Bijbelverhaal. "Ja , dat zijn wij wel: hoeder voor elkaar, vlakbij en veraf, in een kleiner of wereldwijd verband."

Hoe kun je dat dan goed doen? Het evangeliestukje van vandaag geeft op al die eisen in die advertenties een simpele aanvulling door het leiderschap te beschrijven als de verhouding tussen schaap en herder, een goede herder wel te verstaan en Jezus van Nazareth zelf neemt daarin het voortouw. Dat doet Hij niet door te zeggen: "Ik zal de beslissing wel nemen, ik weet wat goed voor je is" . Ook niet door ieder aan z'n lot over te laten. Hij geeft richtlijnen, Hij onderwijst, Hij vertelt wat de bedoeling is met een mensenleven, Gods bedoeling en langs welke wetten je dat doel kunt bereiken. Hij kent eenieder bij naam. Alle ruimte en zelfs noodzaak voor individuele inkleuring. De keuze moet ieder zelf maken en de beslissing ook. Hij bemoedigt en wijst terecht en waarachtig Hij is zelfs bewogen door medelijden als mensen doelloos door elkaar rennen. Mensen zijn geen schapen, maar wel als ze geen doel hebben en geen leider, dan zijn ze als schapen zonder herder. Hij is zelfs heel praktisch, vindt dat we op tijd rust moeten nemen en tijd om rustig te eten. Daar moet je in een modern bedrijf eens om komen. Jezus staat een milde en mensvriendelijke vorm van leiderschap voor, de enige gedragsregel die altijd tot succes leidt. Laat het zo zijn.(Amen)

Uit het evangelie volgens Marcus 6, 30-34
In die tijd voegden de apostelen zich bij Jezus en brachten Hem verslag uit over alles wat zij gedaan en onderwezen hadden. Daarop sprak Hij tot hen: 'Komt nu eens zelf mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en rust daar wat uit'. Want wegens de talrijke gaande en komende mensen hadden zij zelfs geen tijd om te eten. Zij vertrokken dus in de boot naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Maar velen zagen hen gaan en begrepen waar Hij heenging: uit al de steden kwamen mensen te voet daarheen en ze waren er nog eerder dan zij. Toen Jezus aan land ding zag Hij dan ook een grote menigte. Hij voelde medelijden met hen, want zij waren als schapen zonder herder; en Hij begon uitvoerig te onderrichten.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl