Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: jeremiëren

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

jeremiëren

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs, zondag 19 juni 2005 (12e jaar A)

Waarschijnlijk zijn we het over een paar dingen wel met elkaar eens. Bijvoorbeeld, dat de zwakkeren moeten geholpen worden. Maar hoe is dat als we er concreet vóór staan? Een alleenstaande moeder zit in geldnood. Ze trekt toch van de bijstand. Kan ze wel goed met geld omgaan? Ze heeft wel een TV en nee toch: ze rookt. Wat doen we? Is hier niet genoeg reden om de hand op de knip te houden? Maar dan die bejaarden in een rolstoel. Natuurlijk kun je die duwen, maar nee, is het niet belangrijk dat je ze zo veel mogelijk zelf laat doen, zolang ze kunnen, want vandaag geholpen en morgen kunnen ze zelf niets meer. En dan die asielzoeker. Waarom moest die zo nodig vluchten? Misschien is het wel een crimineel. Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn tegenwoordig. En die gevangene waar Amnesty International een brief voor wil schrijven. Zit al jaren vast zonder vorm van proces. Is dat niet het "pakkie an" van het buitenlandbeleid van onze regering? Mensen in ons land, die niet voldoende te eten hebben. Toch niet te geloven! Die jongen heeft geen werk, maar dat is toch zijn probleem Nou die gehandicapten weten aardig wat bij elkaar te klagen. We zouden wel wat willen geven, maar daar kunnen we niet aan beginnen, want morgen komen ze allemaal.

Het zou niet moeilijk zijn om in haastig tempo een half uur of meer te vullen met allerlei bemerkingen die het moeten rechtvaardigen om de anderen kant op te kijken als het om concrete hulp gaat, te doen of je neus bloedt, de toesnellende helper tot onnozele hals te verklaren, niets te doen of zwijgend toe te zien.

Mensen die jeremiëren over het onrecht dat anderen wordt aangedaan en die daar niet mee ophouden, ze moeten weten dat ze dat jeremiëren van een echte profeet hebben: Jeremia namelijk. Ook duizenden jaren geleden al moest zo iemand om goddelijke steun vragen om zijn mond open te blijven doen tegen onrecht en het vol te kunnen houden.

Elke dag ontmoeten we omstandigheden die ons in het oor fluisteren: hier moet een helpende hand worden toegestoken. Dat prachtige christelijke principe dat de zwakkeren geholpen moeten worden daar heeft geen mens wat aan en betekent helemaal niets als er niet meteen tot actie wordt overgegaan. Is er dan geen bedrog onder die hulp-zoekenden? Natuurlijk wel, maar degene die nog nooit 'ns een beetje bedrogen is geworden, daar van is zeker dat hij ook nog nooit iets heeft gegeven, nog nooit is opgekomen voor een ander, nog nooit belangeloos iets heeft gedaan.

Die aanbeveling van Jezus Christus: Kies zonder voorbehoud voor de zwakke, verkondig het van de daken, daar is wel moed voor nodig. Of mogen we zeggen dat er geen moed voor nodig is, want als je zelf gezond bent en welvarend, als je zelf slim bent en een uitgekookte zakenman, als je zelf begaafd bent in gesproken of geschreven woord, machtig en met goede relaties, dan is het nog lang niet zeker dat God aan je kant staat. Maar wie daadwerkelijk kiest voor de zwakke die mag er zeker van zijn dat God zelf aan z'n kant staat. Net als bij profeten van vroeger. Moge het zo zijn.

Als ik denk: Ik wil hem niet meer noemen, niet meer spreken in zijn naam, dan laait er in mijn hart een vuur op, dan brandt het in mijn gebeente. Ik doe moeite om het in bedwang te houden, maar ik kan het niet. Want de mensen bauwen mij na: "Overal paniek! Overal paniek! Roep het, dan vertellen wij het verder." Al mijn vrienden zijn uit op mijn val: "Misschien laat hij zich verleiden, dan krijgen wij hem in onze greep,
dan wreken wij ons op hem. "Maar de HEER staat mij ter zijde als een machtig krijgsman. Daarom komen mijn belagers ten val, ze krijgen mij niet in hun greep.
Ze zullen diep worden beschaamd, ze zullen hun doel niet bereiken. Ze worden overladen met eeuwige schande, nooit zal die worden vergeten. HEER van de hemelse machten, die alles rechtvaardig onderzoekt, die hart en nieren doorgrondt,
laat mij zien dat u zich op hen wreekt. U leg ik mijn zaak voor. Zing voor de HEER, loof de HEER, want hij heeft het leven van de arme uit de handen van boosdoeners gered.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl