Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Meten is (niet altijd) weten

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Meten is (niet altijd) weten

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans van de Laar, zondag 22 februari 2004. Zevende zondag (jaar C)

 Als je met carnaval bijvoorbeeld een appeltaart gaat bakken voor het bezoek dan is het erg belangrijk om de juiste hoeveelheid zelfrijzend bakmeel af te wegen. Ook het klontje boter mag het aantal grammen op de weegschaal niet overschrijden. De oven mag ook zeker niet hoger dan 200 graden aanwijzen en je moet je echt houden aan de tijd dat het baksel in de oven mag staan anders wordt de cake te slap, te hard, te zacht, te nat, te droog, te bleek of te zwart.

Meten is weten!

Als je op het voortgezet onderwijs zit moet je behoorlijk kunnen reken. Dat vindt de wiskunde lerares heel belangrijk, maar het is voor middelbare scholieren dagelijks werk om de punten die ze halen op te tellen in de juiste verhouding tot elkaar om te becijferen wat je moet scoren voor het volgend proefwerk. Ouders van deze studenten zullen het vast wel herkennen:

Een S.O. telt 1 keer een proefwerk 2 keer, dus dat wordt delen door 3 en wil ik dan een 5,5 halen zodat ik een 6 krijg op mijn rapport dan heb ik aan een 2, 7 genoeg en hoef ik dus niet te leren. Meten is weten!

Minister Zalm heeft het ook maar lastig. Hij wilde heel Europa naar zijn hand zetten. Het begrotingstekort mocht beslist niet boven de 3% uitkomen. Nu schijnt het zo te zijn dat het op 3,1% uitkomt of op nog wat meer. Hij wringt zich nu door 25 bochten en langs het dubbele aantal camera's om zijn gelijk te halen via getover met cijfertjes. Dat zal hij ook wel op de middelbare school geoefend hebben, want getalsmatig moet het vooral kloppen.

Meten is weten!

Ook mensen in raden van besturen kunnen vreselijk goed rekenen. 18 % salarisverhoging voor de voorzitter en een extra bonus van 250.000 euro bij een gewoon salaris van 950.000 euro betekent ontslag voor 300 mensen op de werkvloer en een korting op de wedde van de gewone werknemers van 2,5%.

Ook zij meten en weten met hun eigen maat dan wel!

Overal wordt gemeten en af en toe lijkt het iets van zekerheid te geven, maar in de praktijk kan het ook wel eens lelijk tegenvallen.

Saul in de eerste lezing had eigenlijk straf verdiend. Hij was God en de mensen die op hem vertrouwden ontrouw geweest. De kleine David, die al gevochten had tegen die grote Goliath en het volgend het principe van meten is weten veel te klein was om die grote reus te verslaan, had het er goed afgebracht. Zijn vertrouwen in zichzelf en ook in God was er door gesterkt. Nu heeft hij de kans om Saul het hoekje om te helpen, maar hij doet het niet. Nee, zegt hij, dood hem niet. Hij is een gezalfde Gods. Ik hef mijn hand niet op tegen God of tegen een kind van Hem.

Bij God is fout niet fout. Mensen mogen altijd ergens op terugkomen bij Hem. Iemand mag spijt hebben en om vergeving vragen.

Ook in het evangelie wordt met Zijn maat gemeten. Er staat niet zomaar bemin je vrienden. Nee, dat is gemakkelijk genoeg. Bemin je vijanden. Hen die je niet graag ziet. Ga niet 1 mijl met iemand mee, maar net dat stukje verder. Doe net dat beetje meer. Dat is christelijke gerechtigheid. Meet niet af wat je doet voor een ander, maar doe het met de maat van de liefde.

Soms, zelfs hier in onze parochie waar we het toch echt goed voor hebben met elkaar, wordt er wel eens gezegd: Zou je die daarvoor wel vragen, want met die loop je toch wel risico's en die past toch eigenlijk niet zo goed in onze werkgroep.

En toch worden we uitgedaagd het anders te doen, niet zo afgemeten. Jezus boodschap is een boodschap, die de wereld, de samenleving en ook onze eigen gevoelens en gedachten raakt en op zijn kop zet.

Meten is niet altijd weten, want de maat van Gods liefde is eindeloos. Daarop vertrouwen kan vleugels geven en haalt de afgepast afgemetenheid ervan af. Misschien is dat trouwens ook wel de oorspronkelijke bedoeling van het vieren van carnaval.

De slager en de kaasboer vragen wel eens of het wat meer mag zijn. Dat is niet altijd gunstig voor je eigen portemonee, maar je staat het toe uit goed fatsoen

Als God ons vraagt in de woorden van Jezus om net wat meer te doen, meer te geven, meer te delen, te vergeven dan mag het zeker wel een onsje meer zijn. Amen.

Samuël 26, 2.7 9.12 13.22 23

In die dagen begaf Saul zich met drieduizend uitgelezen Israëlieten op weg naar de woestijn van Zif om David daar te zoeken. David en Abisaï kwamen in de nacht bij het leger aan en daar lag Saul in het wagenkamp te slapen. Zijn lans stond bij zijn hoofdeinde in de grond gestoken. Abner en zijn mannen lagen in een kring om hem heen. Toen zei Abisaï tot David: 'Nu levert God uw vijand aan u over. Laat mij hem met zijn eigen lans aan de grond priemen! Eén stoot en hij is er geweest!'. Maar David zei tot Abisaï: 'Neen, dood hem niet! Wie slaat ongestraft de hand aan de gezalfde van de Heer?'. David nam toen de lans en de waterkruik weg van het hoofdeinde van Saul en zij trokken zich terug. Niemand zag het, niemand merkte iets, niemand werd wakker; iedereen sliep door, want de Heer had hen in een diepe slaap gedompeld. Toen David aan de overkant gekomen was, ging hij ver weg op een berg staan, zodat er een grote afstand tussen hen was. Hij riep Saul en zei: 'Koning, hier is uw lans, laat een van uw mannen hem maar komen halen. De Heer zal ieders rechtschapenheid en trouw vergelden, de Heer had u vandaag aan mij overgeleverd, maar ik heb de hand niet willen slaan aan zijn gezalfde'

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl