Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Vaderdag 2004

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Vaderdag 2004

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs (18/06/2004)

Het vieren van vaderdag is net als het vieren van moederdag uit de Verenigde Staten naar hier overgewaaid. Men is er in 1910, dus in hetzelfde jaar mee begonnen. Een mevrouw die al vroeg haar moeder had verloren vond dat de waardering voor zorgzame vaders maar minnetjes was, vond dat daar iets aan gedaan moest worden en zo is het begonnen.

In onze en vele andere culturen vervulde de vader in het gezin vooral de rol van kostverdiener. Hij was dan voor de kinderen de grote sponsor, die de directe zorg aan de moeder over liet. Daar is intussen wel een en ander in veranderd. Hier en daar doet de huisman de deur open met een kind op de arm, want moeder is naar haar werk. In het straatbeeld verschijnt het gezin waarvan de vader de kinderwagen voortduwt en de moeder het hondje aan een soort afstandsbediening heeft. De gevoelige noot in het kinderengedicht is niet meer uitsluitend voor de moeder. Kinderen mogen nu ook laten weten dat ze van hun vader houden.

"Vandaag is het weer vaderdag, heel Nederland viert feest. Ieder houdt toch van zijn vader maar ik toch wel het meest. Je speelt met mij en maakt een grap.Bij spelletjes mag ik winnen en glijden op de leuning van de trap.Als ik soms eens stout ben blijf jij toch mijn beste vriend, want je bent er om mij te troosten ook al heb ik dan wel straf verdiend."

Men kan van zo'n vaderdag vinden wat men wil, maar hij is er en het kan een goede gelegenheid zijn om ook naar de vader iets van waardering en dankbaarheid te laten doordringen. Dat zit 'n niet in de cadeautjes, maar gewoon in de erkenning, want stropdassen en sokken heeft hij toch al genoeg.

Een van de meest typische kenmerken van de boodschap van Jezus Christus was juist die erkenning van God, zijn vader, die hij gewoon Papa noemde. Daarmee doorbrak hij de diepgewortelde houding van de vreze des Here, naar een God die je moest erkennen en die je te grazen zou nemen als je dat naliet. Zo was het hier vroeger ook: Als de kinderen iets hadden uitgespookt, kon moeder wel eens zeggen: "Wacht maar tot vader komt, dan zwaait er wat!" Jezus spreekt over vader God die geweldig van mensen houdt, het zijn zijn kinderen. Het is een barmhartige vader, bij wie je altijd een beroep kunt doen op zijn vergevingsgezindheid. Hij heeft ons zelfs een versje nagelaten voor het geval je zelf niets te binnen schiet: Het Onze Vader. God hield hij ons voor als degene naar wie je je leven kon richten, iemand die tot alles bereid is als het gaat om geluk van mensen. Zelfs bereid zijn leven, in de persoon van zijn zoon, te geven. Daaraan worden we in het evangelie van vandaag nog eens herinnerd.

De ideale vader zal wel niet bestaan en de volmaakte vader zullen we ook niet tegen komen. Deze dag is de dag van erkenning en waardering voor de gewone vader en voor alle opa's en ooms en zo meer die weten wat het is om zorg te geven aan de kleine mens. Jezus van Nazareth zou dan roepen:"Vergeet dan vandaag mijn en ons aller Vader God ook niet ." Tot al die vaders zeggen we dan: Proficiat, we hopen dat u ook veel geluk beleeft aan de kinderen van uw zorgen."

Matteus 6:7-13

Als gij bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen, want deze menen dat zij door hun veelheid van woorden verhoring zullen vinden.Volgt hun voorbeeld dus niet na, want voordat gij Hem vraagt, weet uw Vader wat gij nodig hebt. Gij moet daarom zo bidden:
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd; Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven hebben aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar behoed ons voor het kwaad.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl