Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: harmonie

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

harmonie

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs, zondag 18 januari 2004 (Tweede zondag door het jaar C)

In april 1994 werden in de Republiek Zuid Afrika verkiezingen gehouden. Blank en zwart gingen stemmen in dezelfde hokjes. Voor het eerst zouden blank en zwart gelijke stemmen en gelijke rechten hebben. Iedereen hield zijn hart vast, want jarenlang hadden blank en zwart elkaar naar het leven gestaan; er was geplunderd, gebrand, vernederd door beide partijen. Ze kozen als president Nelson Mandela die 27 jaar in gevangenschap had doorgebracht. Die had dus wat af te rekenen.

Wij in Europa kennen het model Neurenberg, waar na de laatste wereldoorlog de schurken van voorheen, voor zover te achterhalen, werden bijeengebracht, aangeklaagd en ter dood gebracht. In het huidige Rusland, in de Balkanstaten en op nog zoveel ander plekken ter wereld ging en gaat het ook zo. Wie tot de partij van vroeger behoorde zit in spanning af te wachten of hij of zij niet vroeg of laat ergens voor wordt aangeklaagd. Hij deugt nergens meer voor.

Maar, oh wonder, zo ging het in Zuid Afrika nĂ­et. De verkiezingen verliepen vreedzaam en na overleg van alle partijen kwam er een waarheidscommissie die geen wandaden uit het verleden onder de tafel veegde, maar toch ook ruimte maakte voor iets nieuws: Ubundu noemden ze het in Bantoetalen. Dat woord staat onder meer voor harmonie onder de mensen. Ze besloten om, ondanks alle grote verschillen en vooral ook ondanks dat ellendige verleden, in ubundu, in harmonie te gaan samen leven. Dat was nauwelijks ooit ergens vertoond, maar het bleek en blijkt tot op heden te werken. Het gaat nog lang niet volmaakt maar het werkt.

Op meer plaatsen in de wereld is dit model eerder geprobeerd, maar meestal waren het toch de gevoelens van wraak, aangewakkerd door hardroepende hardliners, die de overhand kregen.

Er is geen land geen zonder tegenstellingen. Ook in ons land, in elke gemeenschap, zelfs binnen elk gezin zijn er tegenstellingen. En zelfs zonder gewelddadig verleden kunnen de gemoederen redeloos verhit raken.

Vandaag begint de nationale week voor de eenheid van de christenen. Ja, het is schandelijk, maar ook christenen staan soms liefdeloos tegenover elkaar. We worden opgeroepen te bidden voor eenheid. Prima, dat moeten we zeker doen, maar waar bidden we dan voor? Zien we dan in de toekomst alle christenen hetzelfde denken en doen, in dezelfde organisatie of kerk? Of mogen we de lat toch wat lager leggen zoals dat in een huwelijk gaat, ja ook in een goed huwelijk? Mogen we de verschillen erkennen en behouden zoals de instrumenten in een orkest; het kan heel goed klikken en samenklinken. Samenkomsten kunnen door die verschillen juist veel rijker van klank worden. Harmonie of ubundu, hoe krijg je mensen zover?

In Zuid Afrika hebben ze tot nu toe geluk gehad, want wat bleek: Er waren naast president Mandela en bisschop Tutu meer mensen met voldoende spiritueel overwicht om de handliners niet alleen te weerstaan, maar zelfs te winnen voor ubundu. O.K., zonder Gods zegen lukt er niets, maar God werkt alleen met en door mensen die iets goeds durven en doen, mensen die harmonie, die ubundu durven propageren: in vrede samen leven met heel verschillende mensen, met een heel verschillend verleden en wellicht juist daardoor tot verrijking van elkaar willen komen. Niet wachten tot die ander het woord neemt, want een betere wereld wacht op mensen die tegen alle geweld in harmonisch samenleven durven uitdragen.

De profeet Jesaja zegt vandaag in de eerste lezing: "Uit liefde voor Sion, uit liefde voor Jerusalem, uit liefde voor die betere wereld kan ik niet zwijgen, ken ik geen rust, totdat het heil als een gloed, als een brandende toorts zal stralen". Hij wist wat hem te doen stond.

Ook vandaag nog worden er mensen gevraagd met genoeg spiritueel overwicht om harmonie te stand te brengen. Noem het profeten. Misschien kunnen wij die profeten van 2004 zijn.

uit de profeet Jesaja 62,7 5

Uit liefde voor Sion kan ik niet zwijgen, uit liefde voor Jeruzalem ken ik geen rust, totdat zijn heil als een gloed en zijn redding als een brandende toorts stralen. De volken zullen uw heil zien en alle koningen uw heerlijkheid. Zij geven u een nieuwe naam, die de Heer zelf heeft bepaald. U zult een schitterde kroon zijn in de hand van de Heer, een koninklijk diadeem in de hand van uw God. Men noemt u niet langer `Verstotene', en uw land niet langer `Verlatene', maar u zult heten: `Mijn Welbehagen', en uw land: `Gehuwde'. Want de Heer heeft welbehagen in u en uw land wordt gehuwd. Zoals een jongeman een meisje huwt, zo zal Hij, die u opbouwt, u huwen. En zoals de bruidegom blij is met zijn bruid, zo zal uw God blij zijn met u.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl