Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: op zoek naar wat verloren is!

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

op zoek naar wat verloren is!

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans vd Laar, Nationale ziekendag (24ste zondag jaar C)

Je kunt je wezenloos zoeken naar je bril, je huissleutels, naar die ene slipper die toch ergens moet zijn.

Je zoekt tot Sint Juttemis naar dat ene ontbrekende rekeningafschrift, terwijl je alle andere toch altijd keurig opruimt. Je zoekt naar dat ene bankstel, dat precies in je kamer past, de juiste kleur, het juiste formaat en ook nog voor de laagste prijs. Van winkel naar winkel van boulevard naar plein.

Je zoekt goede vrienden om echt mee te praten. Niet alleen gezellige mensen, maar mensen van wie je ook op aan kunt als het moeilijk is, als je ziek bent of wat ook.

Je bent op zoek naar mensen die soms ook serieus in het leven staan, die niet zomaar met alle winden meewaaien, maar die stevige fundamenten leggen in hun leven en iets willen betekenen voor anderen.

Je bent op zoek naar goede ziekenbezoeksters in de parochiegemeenschap, die het niet laten afweten, die na 10 keer naar iemand geluisterd hebben hun interesse bewaren. Op zoek ook naar aandachtige bezoeksters, die niet meteen met hun eigen verhaal komen, maar die bereid zijn mee te leven met anderen (gelukkig zijn er velen in onze gemeenschap te vinden. Ze zijn vandaag hier zelfs in de kerk en hebben deze viering voorbereid voor Nationale Ziekendag en doen nog veel en veel meer)

Je bent op zoek naar vrijwilligers voor je vereniging. Wie wil er nog tijd steken in de voetballende jeugd, in hockeyende en zwemmende kinderen. Je bent op zoek naar mensen om je eenzaamheid te verlichten. Iemand om mee te gaan fietsen. Zijn er mensen die je aardig genoeg vinden en de moeite waard?

Jezus vertelt van een herder, die op zoek was naar wat verloren ging. Op zoek naar het verloren schaap. Op zoek naar de zondaar want die heeft net aandacht nodig. Op zoek naar het kleine, naar het kwetsbare. Op zoek naar de zieke en één dag voor hen in het jaar is toch veel te weinig om ze echt te vinden. Jezus spreekt over een herder en zegt: God is die herder, die op zoek is naar zijn schapen, naar zijn mensen. En Jezus geeft ons dezelfde zoekopdracht. Doe net als die herder. Probeer op God te lijken. Ga in je leven op zoek, niet eens naar fortuin of het grote geluk. Ga naar het kleine het kwetsbare, de zieke en doe het niet om te laten zien hoe sociaal je bent of hoe goed je bent voor een ander, maar gewoon omdat je van andere mensen houdt, omdat het medemensen zijn, mensen net als jij: kinderen van dezelfde Vader.

Alleen ziekenbezoeksters van zonnebloem of van de parochie kunnen die opdracht niet aan. Het is een opdracht voor ons allemaal om herder of herderin te zijn en te worden, het kleine te eren en te waarderen en dan zegt Jezus, want over het kleine dat gekoesterd wordt, die ene zondaar die zich bekeert over hen is grote vreugde bij de engelen van God en aanvullend mogen we samen zeggen: bij de engelen in de wereld, want door al dat gezoek naar het goede, naar het verlorene naar het kwetsbare, mag je zelf ook zeker wat gelukkiger worden. Amen.

Evangelielezing Lucas 15,1 32

In die tijd kwamen tollenaars en zondaars van allerlei slag bij jezus om naar Hem te luisteren. De Farizeeën en de schriftgeleerden morden daarover en zeiden: 'Die man ontvangt zondaars en eet met hen'. Hij hield hun deze gelijkenis voor: 'Wanneer iemand onder u honderd schapen heeft en er één verliest, laat hij dan niet de negenennegentig in de wildernis achterom op zoek te gaan naar het verlorene totdat hij het vindt? En als hij het vindt: legt hij het vol vreugde op zijn schouders en hij gaat naar huis, roept zijn vrienden en buren bij elkaar en zegt hun: Deelt in mijn vreugde, want mijn schaap dat verloren was geraakt heb ik gevonden. Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die zich bekeert dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. Of welke vrouw die tien zilverstukken bezit en er één verliest, steekt niet een lamp aan, veegt niet het huis en zoekt niet zorgvuldig totdat ze het vindt? En als ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buurvrouwen bij elkaar en zegt: Deelt in mijn vreugde, want het zilverstuk dat ik had verloren, heb ik gevonden. Zo, zeg Ik u, is er vreugde bij de engelen van God over één zond die zich bekeert'.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl