Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: achter laten

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

achter laten

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs (drie koningen 2004)

Naar oud gebruik wordt vandaag de voorstelling van de kerststal voltooid.De drie koningen, al dan niet met kameel, krijgen hun plaats. De afbeelding die ons Gods nabijheid in beeld wil brengen in de geboorte van het Kind Jezus is nu volledig. En morgen of in de loop van de week dan wordt de boom met weemoed afgetuigd. Hij moet langzamerhand wel weg, want het huis ligt al vol dennennaalden.De stal, de beeldjes, worden weer ingepakt en verhuizen voor een jaar naar de zolder. En dat was dan weer dát: morgen is er een vreemd lege plek in de kamer,maar dat went gauw: na al die feestdagen keert het gewone leven weer terug.

Vandaag op het feest van driekoningen hebben we nog even de kans om naar de kerststal te kijken. Sommige mensen komen daarbij op goede gedachten en soms zelfs tot een goed besluit.

Onze samenleving lijkt in die stal aardig vertegenwoordigd: Laten we zeggen dat de os er staat of ligt voor de lomperiken, de ezel voor de domoren, de herders voor de gewone burger. Vandaag is er eentje bij gekomen die goud bij zich heeft. Die komt uit een milieu waarvan je het niet verwacht . Aan de geschenken van iemand kun je zien wat hij of zij belangrijk vindt. Die staat voor de belangrijke mensen die deelnemen aan veel vergaderingen en congressen, mensen, die het heel druk hebben, omdat ze elke dag bezig zijn met hun poging wat meer vat te krijgen op de toekomst: ze bedrijven wetenschap, ze verdienen goud geld om verzekeringen af te kunnen sluiten en te kopen wat er te koop is.

Er is er ook eentje bij gekomen die wierook heeft meegebracht. Die vertegenwoordigt de diepzinnige mensen die aan yoga doen en aan transcendente meditatie en zo. Ze zijn het zicht op het heden en de toekomst kwijtgeraakt en leggen nu een rookgordijn om de harde werkelijkheid aan het gezicht te onttrekken.

Tenslotte is er iemand bij gekomen met mirre, een reukwerk en schoonheidsmiddel. Hij komt achteraan want vertegenwoordigt de armen in onze wereld, die worden uitgebuit en uitgestoten. De geur van die mirre moet ervoor zorgen dat het ellendige leven van alle dag wat lekkerder ruikt en beter oogt dan de werkelijkheid is.Hij vertegenwoordigt overigens wel de grootste groep van de wereldbevolking.

Soms gebeurt er een wonder, want zo mag je het wel noemen als de rijke, de diepzinnige of de arme en licht op gaat. Die mogelijkheid wordt hier in beeld gebracht: De rijke legt zijn goud neer, de diepzinnige laat zijn rookgordijn wegtrekken en de arme gaat de werkelijkheid zien zoals ze is, zodat er wellicht toch wat aan gedaan kan worden.

Waar ze tot nu toe hun heil in zochten, ze geven het weg en ze ruilen het voor de levenswijze van Jezus Christus, eenvoud en oog voor de ander. Daar zoeken ze van nu af hun geluk in.

En wij, wie zijn wij? Geen os, geen ezel en ook al geen gewone burger. De rijke met het goud, de diepzinnige met de wierook, of de arme met de mirre. Ik denk met heel veel goud, met aardig wat wierook en een beetje mirre. Wat laten we achter bij de stal, nog voor hij weer naar de zolder verdwijnt?Daar gaat het vandaag om.

Langs een andere weg terugkeren naar het dagelijkse leven zou kunnen door die weg van eenvoud te kiezen, een weg die ons door de marktgerichte wereld wordt afgeraden. Niet zo makkelijk, maar er zou ook ons een licht kunnen opgaan. Soms gebeurt er een wonder. Laat het dan maar gebeuren.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl