Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Zie je de mens?

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Zie je de mens?

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs (zondag 6 maart 2005)

In sommige puzzelboeken staan zogenaamde zoekplaatjes. Ergens staat er een leeuw of een vogel of een mens in. De een ziet het, de ander ziet het niet.

Als er in een bedrijf een probleem is en het komt tijdens een vergadering aan de orde, dan kan het gebeuren dat een van de aanwezigen een oplossing ziet, waar geen van de anderen aan had gedacht. De oorzaak daarvan kan zijn dat ze gewoon niet geloofden in een oplossing. "Ze zien het niet zitten", zeggen we dan.

Als men in een organisatie naar een nieuwe medewerker zoekt, dan kan het gebeuren dat bijvoorbeeld de directeur onder de sollicitanten iemand heeft opgemerkt die er geknipt voor is, terwijl dat zelfs de personeelschef is ontgaan.

De een ziet het, de ander niet. Voor mensen die op zoek zijn naar een levenspartner vinden we dat heel gewoon. Jan ziet iets in Catrijn wat geen ander heeft ontdekt en omgekeerd: ze zien iets in elkaar of niet.

In de gewone dagelijkse verhoudingen tussen mensen zijn er figuren die overal en aan iedereen voorbij lopen. De een snelt onmiddellijk te hulp waar dat nodig is, de ander heeft niet eens gezien dat er iets mis is. Voor hulp aan medemensen moet je oog hebben. Dat vraagt helemaal niet zo'n bijzondere begaafdheden, wel net dat ene kleine beetje meer dan de blik op het eigen ik. Ga maar op bezoek in de Kanidas of een ander verpleeghuis. Je kunt best zien waar je een ander ene plezier mee kunt doen: door de thee in te schenken, een belangstellend en vriendelijk woord links en rechts, het oprapen van wat op de grond viel.

De een kan nu eenmaal iets meer dan de ander. U hebt ook zo'n aanslag van de onroerend  belasting gehad en u bent de enige in de straat of de buurt die kan beoordelen of de geschatte bedragen correct zijn. Sommigen tasten volledig in het duister. De een ziet het, de ander niet. Of er iemand in de familie gestorven en u bent de enige die tijd en kunde heeft om een en ander goed te regelen. Je ziet een taak of ziet ze niet.

In het evangelie van vandaag gaat het ook over blindheid en het lijkt aanvankelijk over een heel eenvoudige soort fysieke blindheid te gaan , die door medisch of paramedisch ingrijpen snel te genezen is. Maar Jezus gebruikt dit slechts als aanzet om te wijzen op een hardnekkige blindheid voor de medemens die om hulp verlegen zit. "Zie je die mens?"vraagt Hij.

Niet anders dan onder de Farizeeën en wetgeleerden van die tijd, zijn er ook vandaag mensen die in hun papieren winkel snuffelen zonder oog voor de mens voor hen en de eenvoudige oplossing voor hun probleem.

Iemand ging na twee jaar verhuizen en belde bij de buren Om te zeggen dat hij wegging. Pas toen ontdekte dat zijn buurman half verlamd in een rolstoel zat. Je kunt een hele tijd je ogen in je zak hebben.

Er zijn nog heel wat blind geborenen. Tot op een dag er iemand langs komt die hun de ogen opent, door een markant voorbeeld, door een woord. Misschien wel iemand die dit evangelie van vandaag heeft gelezen en toch maar eens is gaan kijken en zien waar het stuur moet worden overgenomen, de schakelaar omgezet en links en rechts de steun geeft die er nodig is. Die omslag is wonderlijk, maar niet onmogelijk want gebeurt ook nog elke dag. Zoals met elk wonder: je moet het wel toelaten.

Johannes 9, 1-41 (verkort)

In die tijd zag Jezus in het voorbijgaan een man die blind was van zijn geboorte af.  Hij spugde op de grond, maakte met het speeksel slijk, bestreek daarmee de ogen van de man en zei tot hem: 'Ga u wassen in de vijver van Siloam' . Hij ging ernaar toe, waste zich en kwam er ziende vandaan. Zijn buren nu en degenen die hem vroeger hadden zien bedelen, zeiden: 'Is dat niet de man die zat te bedelen?'. Sommigen zeiden: 'Inderdaad, hij is het'. Anderen: 'Neen, hij lijkt alleen maar op hem'. Hijzelf zei: 'Ik ben het'.   Men bracht nu de man die blind geweest was bij de Farizeeën; de dag waarop Jezus slijk had gemaakt en zijn ogen geopend, was namelijk een sabbat. Ook de Farizeeën vroegen hem dus, hoe hij het gezicht herkregen had. Hij zei hun: 'De man die Jezus heet, deed slijk op mijn ogen, ik waste mij en ik zie'. Toen zeiden sommige Farizeeën: 'Die man komt niet van God, want Hij onderhoudt de sabbat niet'. Anderen zeiden: 'Hoe zou een zondig mens zulke tekenen kunnen doen?'. Zo was er verdeeldheid onder hen. Zij richtten zich opnieuw tot de blinde en vroegen: 'Wat zegt gij zelf van Hem, daar Hij u toch de ogen geopend heeft?'. Hij antwoordde: 'Het is een profeet'.  Zij voegden hem toe: 'In zonden ben je geboren, zo groot als je bent, en jij wilt ons de les lezen?'. Toen wierpen ze hem buiten. Jezus vernam dat men hem buitengeworpen had en toen Hij hem aantrof, zei Hij: 'Gelooft ge in de Mensenzoon?'. Hij antwoordde: 'Wie is dat, Heer? Dan zal ik in Hem geloven'. Jezus zei hem: 'Gij ziet Hem, het is Degene die met u spreekt'. Toen zei hij: 'Ik geloof, Heer'. En hij wierp zich voor Hem neer. 

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl