Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: teleurgesteld en dan?

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

teleurgesteld en dan?

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs

Als je iets onderneemt waarvan het succes niet verzekerd is, kan het altijd op een teleurstelling uitlopen. Een zwemmer doet weer eens een recordpoging, maar hij eindigt op de vierde plaats.
Ellendig, maar wat nu? Je verhuist, maar niemand weet je meer te vinden. Ga je je  nu beperken tot het gluren door de luxaflex?
Een nieuwe baan en hoger salaris. Prachtig, maar ook weer niet helemaal: de nieuwe baas verstaat geen grapjes en je bent ’s-avonds later thuis dan vroeger en de vakantie valt niet samen met die van de kinderen. Nu maar weer naar een volgende baan zoeken of proberen er het beste van te maken.
Een teleurstelling verwerken is iets anders dan bij de pakken neer gaan zitten, maar eenvoudig is het niet. Moed en creativiteit, daar komt het op aan. Als je nieuwe buren een tegenvaller zijn dan is er nog altijd de mogelijkheid je contacten wat verder op te zoeken. Als je kinderen niet doen wat je vurig van hen gehoopt had is het onderhouden van een goede relatie prima vervolg.
De zieke die je verzorgt kan een mopperaar zijn; een “creatieveling” krikt zichzelf op tot een goed humeur en dan kan ook nog eens aanstekelig werken. Er zijn leraren en leraressen die maar niet begrijpen dat hun enthousiasme voor het vak bij de leerlinge niet aanslaat. Tja, een andere baan zoeken, of: verzin eens wat anders.
De inzet voor medemensen kan soms uitlopen op grote teleurstellingen. Dat kun je meemaken als vrijwilliger in een parochie, voor een sportclub, voor gehandicapten en noem maar op. Natuurlijk is er dan de mogelijkheid om het bijltje er bij neer te leggen.
Dat is nauwelijks mogelijk als het een levenskeuze is, want met ontrouw aan jezelf is niet te leven. Aansporen tot menslievendheid, werken aan bewustwording van de gelijkheid van alle mensen, als je zoiets tot levenstaak hebt gekozen dan kom je er niet zo maar vanaf: moed en creativiteit daar komt het op aan. Niets nieuws onder de zon!
Vandaag vernemen we dat Jezus werkelijk een klap in het gezicht kreeg van de mensen die Hem eigenlijk heel nabij waren. De boodschap waar Hij zo warm voor liep sloeg totaal niet aan: Wij gaan ons gedragen als broers en zussen van elkaar, als kinderen van een en dezelfde God, ons aller Vader. Het komt niet aan. Een man uit een dorp van niks, bleef een dorpeling uit een dorp van niks, vonden ze. Een timmerman, bleef een timmerman. Voor een man met zo’n geweldig elan een vreselijke teleurstelling.
Wat doe je met een teleurstelling? De gestruikelde atleet gaat over tot een nog zwaarder trainingsprogramma. Jezus verliet het dorp dat Hem afwees en ging naar andere dorpen en steden in de omgeving. Uiteindelijk werd hij niet afgerekend op zijn eenvoudige afkomst, maar op zijn geweldige moed, zijn bevlogenheid.
Voor ons kan dit een opsteker zijn als we teleurgesteld zijn in onze oprechte en goede bedoelingen, onze belangeloze inspanningen. Niet neerzakken in verbittering, maar ze laten wegsmelten in nieuwe plannen. Dat is lopen in het spoor van Jezus Christus. We kunnen er moeilijk over doen, maar we kunnen het ook zo zien: christen zijn is soms een hele sport!

Marcus 6,1-6
Jezus kwam in zijn vaderstad, en zijn leerlingen volgden Hem. Toen het sabbat was, begon Hij in de synagoge onderricht te geven. Veel toehoorders waren verbaasd en zeiden: 'Waar heeft Hij dat vandaan, wat voor wijsheid is Hem gegeven, en dan die machtige daden die door zijn handen totstandkomen?
Dat is toch de timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jakobus en Joses en Juda en Simon? Zijn zusters wonen toch hier bij ons?' En ze namen aanstoot aan Hem. Jezus zei hun: 'Een profeet wordt overal geëerd, behalve in zijn vaderstad, bij zijn familie en in zijn eigen huis.' Hij kon daar helemaal geen machtige daden verrichten, behalve dat Hij enkele zieken de handen oplegde en hen genas. En Hij was verbaasd over hun gebrek aan vertrouwen. Hij trok door de dorpen in de omgeving om onderricht te geven.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl